Vanwaar de naam Kvadrato?


Kvadrato betekent in Esperanto 'winkelhaak'. De winkelhaak maakt in de Vrijmetselarij deel uit van de symbooltaal, meer bepaald de bouwsymboliek, en is een belangrijk werktuig voor de vrijmetselaar. De winkelhaak staat voor de aarde, de materie, en is het symbool van perfectie waarnaar de vrijmetselaar streeft. Samen met de passer en het boek der zedenwet maakt de winkelhaak deel uit van de Drie Grote Lichten.Perfectie


Ook bij Kvadrato streven we, net zoals de vrijmetselaars, naar perfectie: zowel naar inhoud als naar vorm van de publicaties en tot slot naar een onberispelijke dienstverlening naar de lezer toe.