Ad Lumen, maçonniek tijdschrift


Een leidraad voor verbetering en kennis.


Wij streven ernaar een baken van wijsheid en inzicht te zijn voor de vrijmetselaarsgemeenschap en iedereen die verlangt naar groei en broederschap. Ad Lumen is gewijd aan het verspreiden van kennis, het verkennen van tijdloze waarden en het inspireren van reflectie in de zoektocht naar het maçonnieke ideaal.


Onze visie is gebaseerd op het geloof dat de vrijmetselarij een reis is van voortdurende ontwikkeling, waarin broeders en zusters zichzelf ontdekken, elkaar begrijpen en gezamenlijk streven naar een hoger niveau van bewustzijn. Ad Lumen zet zich in om deze reis te ondersteunen door:

  1. Diepgang in kennis: we streven naar het bieden van diepgaande inzichten, onderzoek en analyses die de filosofie, geschiedenis en de symboliek van de vrijmetselarij verrijken. Ons doel is om een bron van educatie te zijn voor zowel nieuw ingewijden als doorgewinterde broeders en zusters.
  2. Inspiratie voor reflectie: Ad Lumen moedigt aan tot introspectie en reflectie. We geloven dat ware groei voortkomt uit het begrip van onszelf en onze rol in de wereld. Artikelen en essays in het tijdschrift dagen uit, inspireren en begeleiden op het pad van zelfontdekking.
  3. Bruggen bouwen: We streven naar het overbruggen van verschillen en het versterken van de verbondenheid binnen de vrijmetselaarsgemeenschap. Ad Lumen fungeert als een platform voor het delen van diverse perspectieven, ervaringen en ideeën, waardoor een inclusieve en ondersteunende omgeving ontstaat.


In Ad Lumen zien we de vrijmetselarij als een eeuwenoude reis, verrijkt door de bijdragen van elke generatie. Wij omarmen deze erfenis en zijn vastbesloten om een waardevolle metgezel te zijn voor hen die streven naar het pad van licht, wijsheid en broederschap.DE REDACTIE